αποβιάζομαι


αποβιάζομαι
ἀποβιάζομαι (Α)
1. σπρώχνω, ωθώ, πιέζω κάτι προς τα πίσω
2. εξαναγκάζομαι σε υποχώρηση
3. συμπεριφέρομαι με τρόπο βίαιο
4. χρησιμοποιώ βία, καταναγκασμό.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀποβιάζῃ — ἀποβιάζομαι pres subj mp 2nd sg ἀποβιάζομαι pres ind mp 2nd sg ἀποβιάζομαι pres subj act 3rd sg ἀποβιάζω force away pres subj mp 2nd sg ἀποβιάζω force away pres ind mp 2nd sg ἀποβιάζω force away pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβιαζομένων — ἀποβιάζομαι pres part mp fem gen pl ἀποβιάζομαι pres part mp masc/neut gen pl ἀποβιάζω force away pres part mp fem gen pl ἀποβιάζω force away pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβιαζόμενον — ἀποβιάζομαι pres part mp masc acc sg ἀποβιάζομαι pres part mp neut nom/voc/acc sg ἀποβιάζω force away pres part mp masc acc sg ἀποβιάζω force away pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβιάζει — ἀποβιάζομαι pres ind mp 2nd sg ἀποβιάζομαι pres ind act 3rd sg ἀποβιάζω force away pres ind mp 2nd sg ἀποβιάζω force away pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβιάζοντι — ἀποβιάζομαι pres part act masc/neut dat sg ἀποβιάζομαι pres ind act 3rd pl (doric) ἀποβιάζω force away pres part act masc/neut dat sg ἀποβιάζω force away pres ind act 3rd pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβιάζου — ἀποβιάζομαι pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) ἀποβιάζομαι imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) ἀ̱ποβιάζου , ἀποβιάζω force away imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric aeolic) ἀποβιάζω force away pres imperat mp 2nd sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεβιασάμην — ἀποβιάζομαι aor ind mid 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεβιάζετο — ἀποβιάζομαι imperf ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεβιάζοντο — ἀποβιάζομαι imperf ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβιαζομένου — ἀποβιάζομαι pres part mp masc/neut gen sg ἀποβιάζω force away pres part mp masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.